2015. máj 17.

Mit tanított valójában a Társulat 1975-tel kapcsolatban?

írta: nicku
Mit tanított valójában a Társulat 1975-tel kapcsolatban?

A Tanúk többsége ma már vajmi keveset tud arról, mit is tanított a Társulat 1975-tel kapcsolatosan. Azok, akik mostanában lettek tagok, úgy tudják, a Szervezet nem állította biztosra ezt a dátumot, csak a Tanúk látták ezt bele a cikkekbe. Fogalmuk sincs arról, hogy 1969-ben megjelent egy Őrtorony ezzel a címmel: Miért tekintesz előre 1975-re? Nem tudják hogyan hangsúlyozták ennek a dátumnak a fontosságát kongresszusokon és A mi Királyság-szolgálatunk című írásaikban. Nézzük akkor mi lehet az igazság ezzel kapcsolatban.

Figyelemre méltó, ahogyan mossák magukat ebben az írásukban. A Jehova Tanúi - Isten Királyságának hirdetői című könyvükben ezt írják: “A Tanúk régóta osztották azt a hitnézetet, hogy az emberi történelem 6000 éves korszakát Krisztus ezeréves uralma követi majd. De mikor ér véget az emberiség létezésének 6000 éve? Az 1966-os kerületkongresszus-sorozat keretében kiadott Life Everlasting—In Freedom of the Sons of God (Örök élet — Isten fiainak szabadságában) című könyv 1975-re mutatott. A testvérek még ott a kongresszuson átnézték a tartalomjegyzéket, és az új könyv sok eszmecserét indított el 1975-öt illetően.

A Baltimore-ban (Maryland) tartott kongresszuson F. W. Franz tartotta az utolsó beszédet. Így kezdte: „Épp mielőtt az emelvényre jöttem, egy fiatalember odajött hozzám, és ezt mondta: »Mondd, mit jelent ez az 1975?« ” Franz testvér aztán utalt arra, hogy sok kérdés vetődött fel azt illetően, hogy az új könyvben levő anyag vajon azt jelenti-e, hogy 1975-ig befejeződik Armageddon, és addigra Sátán meg lesz kötözve. Lényegében a következőket állapította meg: „Lehetséges. De mi nem mondjuk. Istennél minden dolog lehetséges. De mi nem mondjuk. És egyikőtök se mondjon semmi konkrétumot azt illetően, mi fog történni mostantól 1975-ig. Mindezen dolgok lényege, drága testvérek az, hogy az idő rövid. Az idő fogy — efelől nincs kétségünk.”

Jehova Tanúi közül sokan az adott tanács szellemében tevékenykedtek az 1966-ot követő években. Ugyanakkor más megállapítások is napvilágot láttak e témában, és némelyik valószínűleg konkrétabb volt, mint az tanácsos lett volna. Ezt Az Őrtorony 1980/18-as száma a 3. oldalon (1980. márc. 15., ang.) is elismerte. Jehova Tanúit ugyanakkor arra is figyelmeztették, hogy elsősorban Jehova akaratának a cselekvésére koncentráljanak és ne törődjenek túlságosan a dátumokkal és egy mielőbbi szabadulás reményével.” - Hirdetők könyv 8. fejezet, 104.oldal

Nézzük valójában mit írtak a dátummal kapcsolatban:

"Vajon ebből a tanulmányozásból arra a megállapításra kell jutnunk, hogy Armageddon csatája teljesen véget ér 1975 őszén, és Krisztus régen várt ezeréves uralma akkor kezdődik? Lehetséges, de várjuk meg, hogy meglássuk mennyire vág egybe az ember létezésének hetedik ezeréves időszaka Krisztus szombathoz hasonló ezeréves uralmával. Ha ez a két időszak párhuzamosan halad egymással a naptári évek szempontjából, akkor ez nem csupán véletlenül történik, hanem Jehova szeretetteljes és időszerű szándékából. A mi időszámításunk, mely ésszerű módon pontos (de elismerjük, hogy nem csalhatatlan) a legjobb esetben csak úgy mutat 1975 őszére, mint az ember földi létezése 6000 esztendejének végére. Ez nem jelenti szükségszerűen azt, hogy 1975 Jehova hetedik teremtési napja 6000 évének a végét jelöli meg. Miért nem? Azért, mert Ádám a teremtés után egy bizonyos ideig még a "hetedik napon" is élt, és ezt az ismeretlen időtartamot le kell vonni Ádám 930 esztendejéből, hogy meghatározhassuk mikor ért véget a hatodik hétezer éves időszak, vagy nap, és így megtudnánk mennyi ideig élt Ádám a "hetedik napon". Ámde ez a hatodik "teremtési nap" véget érhetett a Gergely naptár szerinti ugyanazon évében is. Lehet, hogy csak néhány hét, vagy hónap különbségről van szó, de nem évekről." - 1969/17 "Miért tekintesz előre 1975-re?" alcím, 15. oldal 30. bek.

Nos, ez az írás valóban konkrétabbra sikeredett, mint kellett volna, hiszen beleültették a bogarat a Tanúk fülébe azzal, hogy ”Lehet, hogy csak néhány hét, vagy hónap különbségről van szó, de nem évekről.”

Nézzünk még egy párat.

1966 nyarán adták ki Fred Franz Life Everlasting in Freedom of the Sons of God (Örökké tartó élet Isten fiainak szabadságában) c. könyvét; idézet következik a 28. és 29. oldalakról:

"E szerint a megbízható bibliai időrend szerint az ember teremtésétől számított hatezer év 1975-ben telik le, és az emberi történelem hetedik ezeréves időszaka i.sz. 1975 őszén kezdődik meg. Hamarosan, igen, ezen a nemzedéken belül véget ér tehát az ember földi létezésének hatezer éves időszaka. (...) Ezért néhány éven belül, a mi nemzedékünk idején elérjük azt, amit Jehova Isten az emberi létezés hetedik napjának tekinthet."

Az Ébredjetek!  folyóirat 1966. október 8-i angol számában megjelent a "Meddig tart még?" című cikk, amely a "6000 év ér véget 1975-ben" alcím alatt szintén amellett érvelt, hogy a Millennium Isten 7000 éves nyugalmi napjának utolsó ezer éve lesz. Idézet a 19. és 20. oldalakról: “Ezért nagy jelentősége van annak a ténynek, hogy közeledünk az emberi létezés első 6000 évének a végéhez. (...) Melyik évben ér akkor véget az emberi létezés első 6000 éves időszaka, ami egyben Isten nyugalmi napjának az első 6000 évét jelenti? 1975-ben. Ez figyelemreméltó, különösen tekintettel arra, hogy az "utolsó napok" 1914-ben kezdődtek meg, és hogy napjaink kézzel fogható tényei a prófécia beteljesedéseként ezt a nemzedéket jelölik meg ennek a gonosz világnak az utolsó nemzedékeként. Ezért számíthatunk arra, hogy a közeljövő telve lesz izgalmas eseményekkel azok számára, akik Istenbe és az ígéreteibe vetik hitüket. Azt jelenti, hogy viszonylag kevés éven belül tanúi leszünk a még hátra lévő próféciák teljesedésének, melyek kapcsolatban állnak a "vég idejével". “

Idézet Az Őrtorony 1968. augusztus 15-i angol számából:

"Egy dolog tökéletesen biztos: a beteljesedett bibliai próféciák által támogatott bibliai időrend megmutatja, hogy hamarosan, igen, ezen a nemzedéken belül véget ér az emberi létezés hatezer éves időszaka!"

Idézet a "Királyság-szolgálatunk" 1968. márciusi számából:

"Tekintettel a hátralévő rövid időre, olyan gyakran szeretnénk ezt végezni, amennyire csak megengedik a körülmények. Gondoljatok csak bele, testvérek, már csak kilencven teljes hónap van hátra addig, amíg eltelik az ember létezésének 6000 éve."

[Megjegyzés: 90 hónap = 7,5 év; ez pedig 1975. szeptember hónapra jön ki.]

 

JW.org, Fred Franz beszéde 1975-ről 

 

Hogyan reagáltak erre a Tanúk, akik azt hitték 1975 őszén jön el Armageddon?

"Még ha nem is láthat valaki messzebb 1975-nél, vajon ok ez arra, hogy kevésbé tevékeny legyen? Az apostolok még addig sem láthattak el, semmit sem tudtak 1975-ről. Mindaz amit láthattak, egy előttük álló rövid időszak volt, amely alatt el kellett végezniük a számukra kijelölt feladatot. (1Péter 4:7) Ezért kong a vészharang és ezért hangzik a sürgető felhívás minden írásukban (Csel 20:20; 2Tim 4:2). S ez így helyes. Ha halogatták volna a dolgot, vagy elpiszmogták volna az időt, s önelégültekké tette volna őket a gondolat, hogy még évezredek állnak előttük, sohasem futották volna be az előttük álló küzdőteret." - Őrtorony, 1969/17 "Miért tekintesz előre 1975-re?" alcím, 17.oldal, 36. bek.

Az, hogy az emberiség 6000 éve letelik 1975-ben, nem lett volna olyan nagy dolog. A gond az volt, hogy nem egyszer összekapcsolták ezt a világrendszer befejezésével is.

Annyira jól sikerült propaganda volt ez, hogy a Tanúk közül sokan eladták mindenüket és csak a prédikálással törődtek. A Társulat pedig azokat a Tanúkat állította a többiek elé követendő példának, akik nem vállaltak gyereket, hogy minél több időt tudjanak a szolgálatban tölteni: "Beszámolókat hallani testvérekről, akik eladják házukat és javaikat, és úgy tervezik, hogy a régi rendszer alatti utolsó napjaikat az úttörő szolgálattal töltik. Ez szép példa a hátralevő idő kitöltésére, mielőtt a gonosz világ véget ér. (A mi Királyság-szolgálatunk, 1974. V. hó, 3. oldal)

„Ma létezik egy nagy sokaság, akik bíznak abban, hogy még nagyobb pusztulás áll küszöbön. A bizonyíték szerint Jézus eljövetele rövidesen nagyban beteljesedik, mégpedig  a dolgok egész rendszerén. Ez befolyásol leginkább párokat abban a döntésükben, hogy ne hozzanak gyermeket a világra. Inkább azt választják, hogy nem lesz gyermekük, csak hogy minél kevésbé legyenek hátráltatva Jézus Krisztus utasításának végrehajtásában, hogy prédikálják az Isten Királyságáról szóló hírt világszerte, mielőtt a rendszer vége bekövetkezik.”- Ébredjetek! 1974. nov. 8., 11. oldal

Az Őrtorony 1980. 10/1 25. oldalán (5-6. bek.) elismerik: ”Az Örökké tartó élet — Isten fiainak szabadságában című könyv megjelenése [angolban], valamint az arra vonatkozó magyarázatok, hogy mennyire helyénvaló lenne, ha Krisztus ezeréves uralma egybeesne az ember létezésének hetedik évezredével, jelentős várakozást támasztottak az 1975-ös évvel kapcsolatban. Kijelentések hangzottak el akkor és azután, amelyek hangsúlyozták, hogy itt csupán lehetőségről van szó. Az ilyen elővigyázatos és óvatos információval egy időben azonban sajnos olyan kijelentéseket is közöltek, amelyek sejtetni engedték, hogy a remények ilyen formában történő megvalósulása abban az esztendőben inkább valószínűség, mint csupán lehetőség. Igen sajnálatos, hogy ezek az utóbbi kijelentések nyilván nagyobb súllyal estek latba, mint a megfontoltabbak és hozzájárultak a már felkeltett várakozás kialakításához.

Az Őrtorony az 1976. július 15-i számában [angolban], miután megmagyarázta, hogy mennyire nem tanácsos a figyelmet egy bizonyos dátumra irányítani, kijelentette: „Ha bárkit csalódás ért, miután nem ezt a gondolatmenetet követte, most arra kell összpontosítania, hogy helyreigazítsa nézetét és belássa, hogy nem az Isten szava tévedett vagy vezette félre és okozott csalódást neki, hanem a saját értelmezése alapult téves feltételezéseken.” Amikor Az Őrtorony a „bárki” kifejezést használta, ezen mindenkit értett Jehova tanúi közül, akiket csalódás ért, beleértve azokat a személyeket, akik valamilyen formában kapcsolatban voltak a kiadvány információjával, ami a dátumra összpontosított reménység kialakulásához járult hozzá.”

Arcátlanságnak tartom, amit itt leírtak, hiszen egy átlag Tanú nem a maga eszétől kezdett abban reménykedni, hogy pár hónap vagy év múlva itt lesz Armageddon, hanem azért, mert ezt a vezető testületi tagok kongresszusokon hangsúlyozták, kiadványok erősen utaltak rá, dicsérték azokat a hírnököket, akik eladták vagyonkájukat, nem vállaltak gyereket, csak azért, mert azt mondták nekik, hamarosan vége lesz a világrendszernek. Ma mégis úgy van beállítva a Tanúknak, mintha ilyesmit a Társulat nem is tanított volna. Idézet a GYK-ról : ”Az említett esetben sem maga a szervezet állította, írta, hogy ekkor és ekkor lesz a világvége hanem a tagok között terjedt el és várták ezeket a dátumokat. Valamint ezen esetek szűrőként is szolgáltak a szervezetben, mivel akik nem helyes indítékból szolgálták Istent, azok elhagyták a szervezetet.“ Ilyesmi csak azért fordulhat elő, mert ma már ezekhez a régi kiadványokhoz szinte lehetetlen hozzájutni.

Azokat a kiadványokat nem merték leközölni sem a Hirdetők könyvükben, sem egyetlen folyóiratukban, amelyek konkrétabbra sikeredtek, mint kellett volna, csak azokból idéztek, ahol arról cikkeztek, nem a dátum a fontos, hanem, hogy van egy ilyen nap, amit észben kell egy kereszténynek tartania: ”Mindazonáltal semmi okunk nincs arra, hogy hitünk megrendüljön Isten ígéreteiben. Ennek következtében inkább mindnyájan ösztönözve érezzük magunkat arra, hogy közelebbről megvizsgáljuk az Írásokat az ítélet napjának ügyében. Ha ezt tesszük, rájövünk, hogy nem a dátum a fontos. Ami itt fontos, az az, hogy mindig elménkben tartsuk: van egy ilyen nap — ez pedig egyre közeledik — és mindannyiunktól megkövetelik majd, hogy számot adjunk magunkról.” - Őrtorony, 1980. 10/1 25. oldal 7. bek. - Azért nem ártott volna, ha ezt a Vezető Testület is betartotta volna, mielőtt megengedték, hogy a kiadványaikba ilyen messzemenő jóslatok belekerüljenek.

Vajon hogyan tekintsünk azokra az egyházvezetőkre, akik dátumokkal próbálják magukhoz csalogatni az embereket? A Társulat a következőképpen fogalmaz velük kapcsolatban:  “Igaz, voltak olyanok, akik a múltban megjósolták a világ végét és még annak konkrét dátumát is meghatározták. A vég nem jött el. Vétkesnek találtattak hamis prófétálás bűnében.” Majd némi magyarázat után rögtön a saját “bibliai kronológiájukkal” folytatják: “De miért? Mi hiányzott? A bizonyítékok teljes mértéke, mely követelmény, ill. nélkülözhetetlen a Biblia próféciájának beteljesüléséhez. Az ilyen embereknél hiányoztak az Isten igazságai és annak bizonyítéka, hogy Ő irányította és felhasználta őket. De mit mondjunk a mi időnkről? Ma rendelkezünk a kívánt bizonyítékokkal. Az összessel és elsöprő mennyiségben. Az utolsó napokra vonatkozó nagy jel sok-sok alkotórésze mind itt van az ezeket alátámasztó bibliai kronológiával együtt.” - Ébredjetek! 1968. okt. 8., 23. oldal.

Érdekes módon saját magukra sohasem alkalmazták azt a kifejezést, hogy “hamis próféták”. Inkább így fogalmaztak: “Jehova Tanúi nem állítják magukról, hogy ihletett próféták. Voltak tévedéseik. Mint Jézus Krisztus apostolainak, nekik is voltak időnként téves várakozásaik (Luk 19:11; Csel 1:6).

A Szentírás időtényezőket tartalmaz Krisztus jelenlétével kapcsolatban, és Jehova Tanúi élénk érdeklődéssel tanulmányozzák ezeket (Dán 4:10–17; Luk 21:24). Jézus egy sok összetevőből álló jelet is adott, amely összhangban van azoknak az időpontokra vonatkozó jövendöléseknek a teljesedésével, amelyek által azonosítani lehet azt a nemzedéket, amely látni fogja Sátán gonosz világrendszerének a végét (Luk 21:7–36). Jehova Tanúi rámutatnak e jel teljesedésének bizonyítékaira. Igaz, hogy volt, amit nem értettek meg teljesen az egyes időszakok végén bekövetkező eseményekkel kapcsolatban, de nem követték el azt a hibát, hogy elvesztették hitüket vagy éberségüket Jehova szándéka megvalósulására vonatkozóan. Gondolkodásmódjukban mindig szem előtt tartották Jézus tanácsát: „Kitartóan virrasszatok hát, mert nem tudjátok, melyik nap jön el az Uratok” (Máté 24:42).

Amiben nézeteik helyreigazításra szorultak, viszonylag csekélység volt azokhoz a létfontosságú bibliai igazságokhoz képest, amelyeket felismertek és hirdetnek.” - Érveljünk könyv (2005) 140. oldal; alcím Nem tévedtek-e már Jehova Tanúi a tanításaikban?

Egyáltalán nem nevezném csekélységnek ezeket a tanításokat, hiszen rengeteg követőjük az életét tette fel rájuk. Azt, hogy ez a világ véget fog érni, nem a hírnökök találták ki. Míg azonban az apostoloknak téves várakozásaik voltak, mégpedig azelőtt, hogy a Szent Szellem ajándékában részesültek volna, addig a Vezető Testület a hamis prófétálás csapdájába esett, hogy több tagot toborozhasson.

A hamis prófétát valóban az leplezi le, hogy nem teljesedik be amit jövendöl: “De ha a próféta olyan szót mer mondani az én nevemben, melyet nem parancsoltam, hogy mondjon, vagy más istenek nevében beszél, annak a prófétának meg kell halnia. Ha pedig azt kérdezed szívedben: ,Honnan tudjuk, melyik szót nem mondta Jehova?’; ha a próféta Jehova nevében beszél, és az a szó nem lesz meg vagy nem teljesedik be, akkor ez az a szó, amelyet nem mondott Jehova. Elbizakodottságból mondta azt a próféta. Ne rémülj meg tőle.” - 5Mózes 18:20-22

Pál apostol is óva intette kora keresztényeit kinek higgyenek és kinek ne: “Mindamellett, testvérek, Jézus Krisztus, a mi Urunk jelenlétét és a hozzá való egybegyűjtésünket illetően, kérünk titeket, ne tántorodjatok el egyhamar a józan eszetektől, és ne is engedjétek, hogy felzaklasson titeket valamilyen ihletett kijelentés, szóbeli üzenet vagy levél, amely állítólag tőlünk származik, miszerint Jehova napja itt van.” - 2Tessz 2:1,2

Jézus pedig hasonlóképpen: “Akkor ha valaki azt mondja nektek: »Íme! Itt a Krisztus!« vagy: »Amott!«, ne higgyétek el.  Mert hamis Krisztusok és hamis próféták támadnak, és nagy jeleket meg csodákat tesznek, hogy félrevezessék, ha lehet, még a választottakat is.  Íme! Előre figyelmeztettelek benneteket. Ha tehát azt mondják nektek: »Íme! A pusztában van«, ne menjetek ki; »Íme! A belső helyiségekben van«, ne higgyétek el.” - Máté 24:23-25

“Erre megkérdezték őt, ezt mondva: „Tanító, mégis, mikor lesznek ezek, és mi lesz a jel, amikor ezeknek meg kell történniük?” Ő ezt mondta: „Vigyázzatok, félre ne vezessenek titeket; mert sokan jönnek majd az én nevemben, és ezt mondják: »Én vagyok az«, és: »Elközeledett a megfelelő idő.« Ne menjetek utánuk.” (Lukács 21:7-8)

Szólj hozzá

propaganda szekta 1975 vég idő hamis prófétálás